Sharehouse Otsuka 1

Minamiotsuka, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro,Otsuka
Price per month: ¥ 69,000
Book/
Contact Us

Sharehouse Otsuka 11

Kita-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro,Otsuka
Price per month: ¥ 74,000
Book/
Contact Us

Sharehouse Otsuka 2

Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro,Otsuka
Price per month: ¥ 65,000
Book/
Contact Us

Sharehouse Otsuka 3

Kitaotsuka, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro,Otsuka
Price per month: ¥ 78,000
Book/
Contact Us

Sharehouse Otsuka 7

Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro,Otsuka
Price per month: ¥ 77,000
Book/
Contact Us

Sharehouse Otsuka 8

Kitaotsuka, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro,Otsuka
Price per month: ¥ 77,000
Book/
Contact Us

Sharehouse Shin-Otsuka 2

Minamiotsuka, Toshima-ku, Tokyo, Shin-Otsuka
Price per month: ¥ 73,000
Book/
Contact Us

Sharehouse Sugamo 2

Sugamo, Toshima-ku, Tokyo, Sugamo
Price per month: ¥ 60,000
Book/
Contact Us