Sharehouse Gokokuji 2F

Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Gokokuji
Price per month: ¥ 87,000~
Book/
Contact Us

Sharehouse Ikebukuro, Shiinamachi 2F (202)

Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro, Shiinamachi
Price per month: ¥ 82,000~
Book/
Contact Us

Sharehouse Ikebukuro, Shiinamachi 3F (301)

Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro, Shiinamachi
Price per month: ¥ 82,000~
Book/
Contact Us

Sharehouse Ikebukuro, Shiinamachi 3F (302)

Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro, Shiinamachi
Price per month: ¥ 82,000~
Book/
Contact Us

Sharehouse Ikebukuro, Shiinamachi 4F (402)

Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo, Ikebukuro, Shiinamachi
Price per month: ¥ 82,000~
Book/
Contact Us

Sharehouse Nakaitabashi 1

Yayoichou, Itabashi-ku, Tokyo, Ikebukuro, Nakaitabashi
Price per month: ¥ 51,000
Book/
Contact Us

Sharehouse Otsuka 1

Minamiotsuka, Toshima-ku, Tokyo, Otsuka
Price per month: ¥ 76,000~
Book/
Contact Us

Sharehouse Otsuka 7

Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo, Otsuka
Price per month: ¥ 80,000
Book/
Contact Us

Sharehouse Otsuka 8

Kitaotsuka, Toshima-ku, Tokyo, Otsuka
Price per month: ¥ 82,000~
Book/
Contact Us

Sharehouse Sugamo 2

Sugamo, Toshima-ku, Tokyo, Sugamo
Price per month: ¥ 68,000~
Book/
Contact Us